Osvedčenie o akreditácii Mapa stránok

Fotka mikroskopu

Klinická patológia Prešov, s.r.o. je bioptické a cytologické laboratórium, ktoré okrem vyšetrení histologických a cytologických ponúka aj imunofluorescenčné vyšetrenia orgánovo špecifických protilátok a antigénov metódou priamej a nepriamej imunofluorescencie.

Osvedčenie o akreditácii - SNAS 373/M-025

 web výsledky                                                            Žiadanka na vyšetrenie sérových protilátok  (doc, 68kB)

Organizácia pracoviska:

  Pracovisko má 3 úseky:
 • Úsek biopsie (histológia, histochémia a imunohistochémia)
 • Úsek cytológie
 • Úsek imunofluorescenčného vyšetrenia
  (vyšetrenie orgánovo špecifických protilátok a antigénov metódou priamej a nepriamej imunofluorescencie – PIF / NIF)
  Príjem materiálu sa realizuje na 2.poschodí v budove Psychiatrickej nemocnice v čase 7:00 – 15:30 hod.
  Výsledky vyšetrení sú k dispozícii v elektronickej podobe a zároveň sú vždy v tlačenej podobe rozosielané poštou. V niektorých prípadoch (statim, rýchla peroperačná biopsia, významný nález) je výsledok oznamovaný aj telefonicky.

Ponúkané služby a vyšetrenia

  Bioptické vyšetrenia
  Peroperačné rýchle bioptické vyšetrenia
  Konzultačné vyšetrenia
  Enzymohistochemické vyšetrenie (tenké črevo, hrubé črevo, kostná dreň)
  Imunohistochemické vyšetrenie
  Cytologické vyšetrenie
 • gynekologické
 • negynekologické (vyšetrenie telesných tekutín, negynekologických náterov a cytoblokov)
  Imunofluorescenčné vyšetrenie metódou priamej alebo nepriamej imunofluorescencie (PIF a NIF)
   
  V prípade záujmu môže laboratórium poskytnúť podrobnejšie informácie o použitej laboratórnej metóde.